Operacja usunięcia jądra

Guz jądra – postępowanie

W przypadku stwierdzenia przez pacjenta w trakcie tzw. samobadania jąder jakiejkolwiek nieprawidłowości w zakresie moszny tj. wzmożona spoistość jądra lub najądrza, wyczuwalny guz, zmiana obrysu jądra, asymetria moszny, niezauważalnego w trakcie ostatniej samokontroli, należy niezwłocznie zgłosić się na wizytę specjalistyczną celem ustalenia rozpoznania w trakcie badania lekarskiego oraz diagnostyki USG. Szybka reakcja pacjenta na wszelkie niepokojące objawy stwierdzone w zakresie moszny jest niezwykle istotnym czynnikiem rokowniczym, ponieważ wykrycia guza jadra na wczesnym etapie zapewnia całkowite wyleczenie.

Na czym polega usunięcie jądra (orchidektomia)?

W przypadku podejrzenia zmiany o charakterze złośliwym w obrębie jądra, postępowaniem z wyboru jest całkowite usunięcie jądra z dostępu pachwinowego (tzw. orchidektomia radykalna), wykonywana w asyście anestezjologa.

Co to jest orchidektomia częściowa (częściowe usunięcie jądra)?

W przypadku zmian o niepewnym charakterze, dotyczących jedynego jądra lub położonych obwodowo, można rozważyć leczenie oszczędzające jądro z dostępu mosznowego, poprzez estetyczne cięcie w szwie pośrodkowym moszny, pozwalające usunąć wyłącznie zmianę chorobową.

Wszczepienie protezy jądra podczas zabiegu usunięcia jądra

W niektórych przypadkach, można rozważyć jednoczasowe wszczepienie protezy (implantu jądra) do moszny w miejsce po usuniętej gonadzie w ramach tego samego znieczulenia oraz zabiegu.

Rekonwalescencja po zabiegu usunięcia jądra (orchidektomii)

Pacjenci po przebytej orchidektomii opuszczają klinikę zwykle w dniu operacji a usunięty materiał jest wysyłany do badania histopatologicznego celem oceny i weryfikacji zmiany pod kątem jej złośliwości.

Zapraszam serdecznie do kontaktu.

ARS MEDICAL Sp. z o.o.

Prywatny Gabinet Andrologiczny

Nasz Lekarz Przychodnie Medyczne

MENVITA - Klinika Andrologii i Zdrowia Seksualnego

TomaszPurwin.pl © 2023